Gymshark Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gymshark Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-17 04:43:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.83TR
Chú ý128
Bài viết4.14N
Xếp hạng toàn cầu
3,275th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.3%)
tỷ lệ tương tác
1.4%
80.67N 1.53N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gymshark Daily Followers (1 năm gần đây)
Gymshark Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gymshark Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gymshark @Gymshark
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
if you're reading this you should go to the gym 👀