GUESS Instagram Stats & Analytics Dashboard

GUESS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 20:03:14Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.09TR
Chú ý2.25N
Bài viết6.05N
Xếp hạng toàn cầu
2,035th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.5%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
4.96N 44
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
GUESS Daily Followers (1 năm gần đây)
GUESS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
GUESS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
GUESS @GUESS
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Young. Sexy. Timeless. 📸 Tag us + #LoveGUESS to be featured ➡️ Follow us on TikTok @guess