Golden Globes Instagram Stats & Analytics Dashboard

Golden Globes Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-12-08 07:46:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.37TR
Chú ý777
Bài viết2.8N
Xếp hạng toàn cầu
24,001st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.09
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.8%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
3.08N 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Golden Globes Daily Followers (1 năm gần đây)
Golden Globes Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Golden Globes Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Golden Globes @Golden Globes
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The Official Instagram account of the Hollywood Foreign Press Association (HFPA) and the Golden Globe® Awards.