GoFundMe Instagram Stats & Analytics Dashboard

GoFundMe Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-26 02:31:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký144.61N
Chú ý744
Bài viết124
Xếp hạng toàn cầu
365,214th (Top 3.6%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.7%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
754 53
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
GoFundMe Daily Followers (1 năm gần đây)
GoFundMe Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
GoFundMe Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
GoFundMe @GoFundMe
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Helping people help each other through fast, safe, social fundraising.