Godiva Festival Instagram Stats & Analytics Dashboard

Godiva Festival Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 22:08:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.82N
Chú ý378
Bài viết100
Xếp hạng toàn cầu
3,913,097th (Top 56.6%)
Sao điểm Nox
2.38
Nên suy nghĩ thêm(Top 23.9%)
tỷ lệ tương tác
5.2%
190 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Godiva Festival Daily Followers (1 năm gần đây)
Godiva Festival Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Godiva Festival Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Godiva Festival @Godiva Festival
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Click the link to get advanced tickets!