jonisha ♡ Instagram Stats & Analytics Dashboard

jonisha ♡ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-12 12:04:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.13N
Chú ý30
Bài viết13
Xếp hạng toàn cầu
436,706th (Top 54.4%)
Sao điểm Nox
0.58
Nên suy nghĩ thêm(Top 61.7%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
jonisha ♡ Daily Followers (1 năm gần đây)
jonisha ♡ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
jonisha ♡ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
jonisha  ♡ @jonisha ♡
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Uzbek
Thẻ kênh
Giới thiệu
— in the rain