NeZaK Instagram Stats & Analytics Dashboard

NeZaK Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 06:49:54Đang tính toán
Tổng số đăng ký121.66N
Chú ý419
Bài viết61
Xếp hạng toàn cầu
370,695th (Top 6.2%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 2%)
tỷ lệ tương tác
14.1%
16.76N 334
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NeZaK Daily Followers (1 năm gần đây)
NeZaK Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NeZaK Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NeZaK @NeZaK
Quốc gia Ý
Ngôn ngữ Mã Lai
Thẻ kênh
Giới thiệu
@kappa Athlete Business: [email protected] YouTube : Nezak _