Giorgio Armani Instagram Stats & Analytics Dashboard

Giorgio Armani Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-23 00:36:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.93TR
Chú ý9
Bài viết2.71N
Xếp hạng toàn cầu
5,774th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.25
Nên suy nghĩ thêm(Top 32.1%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
4.95N 93
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Giorgio Armani Daily Followers (1 năm gần đây)
Giorgio Armani Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Giorgio Armani Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Giorgio Armani @Giorgio Armani
Quốc gia Ý
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
“Elegance is not about being noticed, it’s about being remembered.” Giorgio Armani