Gianluca Verri Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gianluca Verri Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 22:20:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký55.19N
Chú ý129
Bài viết380
Xếp hạng toàn cầu
757,399th (Top 13.1%)
Sao điểm Nox
3.48
Có tiềm năng(Top 4.0%)
tỷ lệ tương tác
11.0%
5.99N 81
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gianluca Verri Daily Followers (1 năm gần đây)
Gianluca Verri Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gianluca Verri Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gianluca Verri @Gianluca Verri
Quốc gia Ý
Ngôn ngữ Tiếng Faroe
Thẻ kênh
Giới thiệu
🇮🇹 Youtuber · Imprenditore · "Influencer" Catania - Milan 📧 [email protected] c/a Gianluca Verri #raiden #fashion #lifestyle #uomo #tech