Gezani Media Productions Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gezani Media Productions Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-02 04:13:13Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.49N
Chú ý47
Bài viết95
Xếp hạng toàn cầu
4,768,578th (Top 64.0%)
Sao điểm Nox
0.73
Nên suy nghĩ thêm(Top 77.3%)
tỷ lệ tương tác
3.0%
73 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gezani Media Productions Daily Followers (1 năm gần đây)
Gezani Media Productions Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gezani Media Productions Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gezani Media Productions @Gezani Media Productions
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Photographer丨Videographer丨Graphic丨Events丨Models丨Fashion丨Marketing