Gervonta Davis Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gervonta Davis Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 18:52:16Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.73TR
Chú ý245
Bài viết87
Xếp hạng toàn cầu
6,089th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.79
Có tiềm năng(Top 1.7%)
tỷ lệ tương tác
3.9%
142.77N 2.03N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gervonta Davis Daily Followers (1 năm gần đây)
Gervonta Davis Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gervonta Davis Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gervonta Davis @Gervonta Davis
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Snapchat (gervontaa) HACKED @gtdpromo