✱ D U T R A ✱ Instagram Stats & Analytics Dashboard

✱ D U T R A ✱ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-30 12:06:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký625.69N
Chú ý1.97N
Bài viết158
Xếp hạng toàn cầu
45,182nd (Top 2.0%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.2%)
tỷ lệ tương tác
1.3%
7.43N 353
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
✱ D U T R A ✱ Daily Followers (1 năm gần đây)
✱ D U T R A ✱ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
✱ D U T R A ✱ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
✱ D U T R A ✱ @✱ D U T R A ✱
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
🇧🇷 → 013 é o ddd🏖 → outras mídias digitais👇🏼