Fukay1070 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Fukay1070 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-28 20:15:05Đang tính toán
Tổng số đăng ký755.35N
Chú ý291
Bài viết495
Xếp hạng toàn cầu
53,113th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.5%)
tỷ lệ tương tác
2.0%
14.6N 195
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Fukay1070 Daily Followers (1 năm gần đây)
Fukay1070 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Fukay1070 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Fukay1070 @Fukay1070
Quốc gia Bỉ
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
Si tu kiff mes vidéos ajoute moi 🤷🏽‍♂️😂😂 📩 Contact : *** ( j’aime les frites )