Freeda Instagram Stats & Analytics Dashboard

Freeda Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-24 16:28:05Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.38TR
Chú ý75
Bài viết9.31N
Xếp hạng toàn cầu
23,555th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 6.2%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
10.6N 100
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Freeda Daily Followers (1 năm gần đây)
Freeda Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Freeda Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác