Freddy 林昶佐 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Freddy 林昶佐 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 09:27:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký56.06N
Chú ý258
Bài viết540
Xếp hạng toàn cầu
808,546th (Top 12.6%)
Sao điểm Nox
3.48
Có tiềm năng(Top 3.9%)
tỷ lệ tương tác
4.9%
2.74N 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Freddy 林昶佐 Daily Followers (1 năm gần đây)
Freddy 林昶佐 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Freddy 林昶佐 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Freddy 林昶佐 @Freddy 林昶佐
Quốc gia Đài Loan
Ngôn ngữ Tiếng Trung (Truyền thống)
Thẻ kênh
Giới thiệu
台灣國會議員|閃靈主唱