Nuria Val Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nuria Val Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-29 13:34:15Đang tính toán
Tổng số đăng ký284.46N
Chú ý2.63N
Bài viết3.6N
Xếp hạng toàn cầu
168,565th (Top 1.6%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.8%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
1.74N 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nuria Val Daily Followers (1 năm gần đây)
Nuria Val Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nuria Val Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nuria Val @Nuria Val
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Co-Founder & Creative Director @rowsebeauty 🌿 @oli_de_loliveta ***