Franco Balkan Instagram Stats & Analytics Dashboard

Franco Balkan Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-08-11 14:02:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.89N
Chú ý113
Bài viết21
Xếp hạng toàn cầu
210,204th (Top 25.9%)
Sao điểm Nox
2.55
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.3%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Franco Balkan Daily Followers (1 năm gần đây)
Franco Balkan Engagement Post
Bài đăngIGTV
Franco Balkan @Franco Balkan
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
➡️Singer ➡️New album "KARMA" - 1.10.2021. ➡️Owner/Audio Video Producer at EPIC® ➡️Booking: +38765180681 ➡️Manager @goran_n92