FORTUNE Instagram Stats & Analytics Dashboard

FORTUNE Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-12-04 04:13:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký420.57N
Chú ý253
Bài viết2.87N
Xếp hạng toàn cầu
108,890th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.1
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.5%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
619 39
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
FORTUNE Daily Followers (1 năm gần đây)
FORTUNE Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
FORTUNE Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
FORTUNE @FORTUNE
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Award-winning writing for those who want to succeed in business. 💰 @fortune500 💪 @fortunempw 🩺 @fortunewell 💰 @fortunecrypto the news you need👇