Forever21 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Forever21 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 07:24:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký14.4TR
Chú ý461
Bài viết7.52N
Xếp hạng toàn cầu
836th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.17
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.7%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
6.02N 25
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Forever21 Daily Followers (1 năm gần đây)
Forever21 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Forever21 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Forever21 @Forever21
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Follow for more👇 📸: #F21xMe 🎶: @forever21 (TikTok) 💛: @forever21eu is back! 💖: @forever21plus 👟: @forever21men 💄: @rileyrose ✨shop our insta feed✨