Foot Locker Instagram Stats & Analytics Dashboard

Foot Locker Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 12:05:31Đang tính toán
Tổng số đăng ký12.24TR
Chú ý498
Bài viết15.01N
Xếp hạng toàn cầu
1,091st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.12
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.0%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
4.9N 41
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Foot Locker Daily Followers (1 năm gần đây)
Foot Locker Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Foot Locker Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Foot Locker @Foot Locker
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Tag #becausesneakers to be featured on our feed: @footlockerwomen @kidsfootlocker