Focus Entertainment Instagram Stats & Analytics Dashboard

Focus Entertainment Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-29 17:36:31Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.22N
Chú ý1.03N
Bài viết798
Xếp hạng toàn cầu
1,377,283rd (Top 62.0%)
Sao điểm Nox
0.68
Nên suy nghĩ thêm(Top 68.8%)
tỷ lệ tương tác
1.4%
16 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Focus Entertainment Daily Followers (1 năm gần đây)
Focus Entertainment Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Focus Entertainment Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Focus Entertainment @Focus Entertainment
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
"Vivimos la pasión por la música " Booking, RRPP, producción y logistica de eventos, manejo y representación. By: @focusmgroup 📈