FLINTTOWN Instagram Stats & Analytics Dashboard

FLINTTOWN Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 20:56:54Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.44N
Chú ý6.56N
Bài viết242
Xếp hạng toàn cầu
2,271,053rd (Top 42.5%)
Sao điểm Nox
2.57
Nên suy nghĩ thêm(Top 17.1%)
tỷ lệ tương tác
3.5%
259 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
FLINTTOWN Daily Followers (1 năm gần đây)
FLINTTOWN Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
FLINTTOWN Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
FLINTTOWN @FLINTTOWN
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
London/Surrey based lifestyle fashion brand. Headwear, hoodies, t-shirts & accessories. Co-owned by @welcometoflinttown & @drewcatmull #FTWN