💞 𝓛𝓮𝔁𝓲 NOVAL Instagram Stats & Analytics Dashboard

💞 𝓛𝓮𝔁𝓲 NOVAL Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 04:38:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký47.56N
Chú ý1.42N
Bài viết1.32N
Xếp hạng toàn cầu
862,302nd (Top 14.6%)
Sao điểm Nox
1.69
Nên suy nghĩ thêm(Top 50.9%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
200 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
💞 𝓛𝓮𝔁𝓲 NOVAL Daily Followers (1 năm gần đây)
💞 𝓛𝓮𝔁𝓲 NOVAL Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
💞 𝓛𝓮𝔁𝓲 NOVAL Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
💞 𝓛𝓮𝔁𝓲 NOVAL @💞 𝓛𝓮𝔁𝓲 NOVAL
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Fit Digital Nomad Empower Women thru Community 👸🏻 @flexfitsea 🧘🏽‍♀️#LexisMindPonders ✈️ #LexiToldMeToGoHere 🏃‍♀️ @underarmoursoutheastasia