Flavio Serafini #50123 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Flavio Serafini #50123 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 12:29:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký32.5N
Chú ý3.41N
Bài viết5.97N
Xếp hạng toàn cầu
1,565,230th (Top 16.9%)
Sao điểm Nox
1.86
Nên suy nghĩ thêm(Top 45.6%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
376 27
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Flavio Serafini #50123 Daily Followers (1 năm gần đây)
Flavio Serafini #50123 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Flavio Serafini #50123 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Flavio Serafini #50123 @Flavio Serafini #50123
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Sociólogo e professor da Fiocruz. Presidente da Comissão de Educação da ALERJ e candidato à reeleição #50123. 📚✊🏼☀️