FitDance Instagram Stats & Analytics Dashboard

FitDance Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-04 22:46:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.83TR
Chú ý1.79N
Bài viết6.68N
Xếp hạng toàn cầu
5,985th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.1
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.7%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
27.81N 243
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
FitDance Daily Followers (1 năm gần đây)
FitDance Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
FitDance Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
FitDance @FitDance
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Na Uy
Giới thiệu
Sua vida mais feliz por meio da dança. 😍HappyTogether ✨ Faça parte: Seja um FitDancer ✨ Sea parte: Sea un FitDancer