Ferran Torres Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ferran Torres Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-02 03:21:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.94TR
Chú ý333
Bài viết706
Xếp hạng toàn cầu
8,449th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.79
Có tiềm năng(Top 1.6%)
tỷ lệ tương tác
10.4%
306.17N 927
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ferran Torres Daily Followers (1 năm gần đây)
Ferran Torres Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ferran Torres Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ferran Torres @Ferran Torres
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
#FT21 @fcbarcelona & @sefutbol Player | @Adidas Management @leaderbrocksports | *** ♻️ @kickoutplastic 🐶 @wild_at_heart_foundation