Feria del Libro de Badajoz Instagram Stats & Analytics Dashboard

Feria del Libro de Badajoz Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 09:56:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.54N
Chú ý87
Bài viết583
Xếp hạng toàn cầu
3,305,046th (Top 64.0%)
Sao điểm Nox
3.47
Có tiềm năng(Top 4.2%)
tỷ lệ tương tác
7.6%
112 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Feria del Libro de Badajoz Daily Followers (1 năm gần đây)
Feria del Libro de Badajoz Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Feria del Libro de Badajoz Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Feria del Libro de Badajoz @Feria del Libro de Badajoz
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Perfil oficial de la 41 Feria del Libro de Badajoz que se celebra en el paseo de San Francisco del 20 al 29 de mayo de 2022. #41FLB