Fernanda Nobre Instagram Stats & Analytics Dashboard

Fernanda Nobre Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-11 00:34:31Đang tính toán
Tổng số đăng ký443.28N
Chú ý1.62N
Bài viết2.36N
Xếp hạng toàn cầu
97,797th (Top 1.1%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.8%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
1.8N 44
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Fernanda Nobre Daily Followers (1 năm gần đây)
Fernanda Nobre Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Fernanda Nobre Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Fernanda Nobre @Fernanda Nobre
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Atriz que não atua aqui. contato: *** imprensa: @stampa_comunicacao