Fans of Jimmy Century Instagram Stats & Analytics Dashboard

Fans of Jimmy Century Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-09-20 13:59:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.2N
Chú ý1.11N
Bài viết399
Xếp hạng toàn cầu
216,465th (Top 27.0%)
Sao điểm Nox
3.82
Có tiềm năng(Top 2.4%)
tỷ lệ tương tác
5.0%
246 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Fans of Jimmy Century Daily Followers (1 năm gần đây)
Fans of Jimmy Century Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Fans of Jimmy Century Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Fans of Jimmy Century @Fans of Jimmy Century
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Let the #babymakingmusic begin #WakeMeUpFOJC #ModSoul #70s remake #Wham #MoDwAvE #ModSquad #genrebending duo @aliciaperronesinger @victorjamesproducer