Fairtrade Foundation Instagram Stats & Analytics Dashboard

Fairtrade Foundation Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 01:31:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký33.77N
Chú ý682
Bài viết953
Xếp hạng toàn cầu
1,170,438th (Top 18.6%)
Sao điểm Nox
1.56
Nên suy nghĩ thêm(Top 54.5%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
128 74
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Fairtrade Foundation Daily Followers (1 năm gần đây)
Fairtrade Foundation Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Fairtrade Foundation Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Fairtrade Foundation @Fairtrade Foundation
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Fairtrade works with farmers and workers, brands, governments and you to make trade more sustainable and fair. #ChooseFairtrade