Grace Mongey Gernon Instagram Stats & Analytics Dashboard

Grace Mongey Gernon Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-29 00:03:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký175.23N
Chú ý1.4N
Bài viết4.81N
Xếp hạng toàn cầu
295,083rd (Top 2.9%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.0%)
tỷ lệ tương tác
1.9%
3.27N 72
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Grace Mongey Gernon Daily Followers (1 năm gần đây)
Grace Mongey Gernon Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Grace Mongey Gernon Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Grace Mongey Gernon @Grace Mongey Gernon
Quốc gia Ireland
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Beauty • Lifestyle • Makeup • Interiors @fbghome Management @matchstickgroup @matchstick.ie BA @womensbest 🧘🏻‍♀️ “MONGEY20”