fabric Instagram Stats & Analytics Dashboard

fabric Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-12 05:21:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký288.52N
Chú ý93
Bài viết988
Xếp hạng toàn cầu
162,241st (Top 1.8%)
Sao điểm Nox
2.38
Nên suy nghĩ thêm(Top 24.0%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
795 26
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
fabric Daily Followers (1 năm gần đây)
fabric Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
fabric Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
fabric @fabric
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Never not making noise. • @fabric_records • @houndstoothlbl