emilyyu0223 Instagram Stats & Analytics Dashboard

emilyyu0223 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-09 20:17:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký641
Chú ý636
Bài viết40
Xếp hạng toàn cầu
620,091st (Top 67.0%)
Sao điểm Nox
3.49
Có tiềm năng(Top 6.2%)
tỷ lệ tương tác
14.5%
86 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
emilyyu0223 Daily Followers (1 năm gần đây)
emilyyu0223 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
emilyyu0223 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
emilyyu0223 @emilyyu0223
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🌵創造自已的人生📸記錄回憶滿滿的藍圖🗺️ 대만 요리를 사랑해 라💕台湾料理を愛する 吃美食療癒心靈🍭趴趴走充實自我🌁 新北市、桃園、中壢 美食🍔🍜🍿🍱🍣🍰🍩 四處趴趴走🏜️🏖️🚖🎢🎠🏕️🛫🗺️ 邀約合作📬私訊小盒子 E-mail:***