ELDEN RING Instagram Stats & Analytics Dashboard

ELDEN RING Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-06 19:22:21Đang tính toán
Tổng số đăng ký357.11N
Chú ý0
Bài viết97
Xếp hạng toàn cầu
125,242nd (Top 1.5%)
Sao điểm Nox
3.81
Có tiềm năng(Top 1.3%)
tỷ lệ tương tác
4.2%
14.46N 423
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ELDEN RING Daily Followers (1 năm gần đây)
ELDEN RING Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ELDEN RING Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ELDEN RING @ELDEN RING
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The largest FromSoftware game to-date, #ELDENRING ushers in a new world created by Hidetaka Miyazaki & George R. R. Martin. ESRB Rating: M