Dying Light Instagram Stats & Analytics Dashboard

Dying Light Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-19 21:14:16Đang tính toán
Tổng số đăng ký165.12N
Chú ý3
Bài viết838
Xếp hạng toàn cầu
310,599th (Top 3.3%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.1%)
tỷ lệ tương tác
2.5%
4.03N 130
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Dying Light Daily Followers (1 năm gần đây)
Dying Light Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Dying Light Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Dying Light @Dying Light
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Dying Light 2 Stay Human is available!