Dusica Grabovic Instagram Stats & Analytics Dashboard

Dusica Grabovic Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-17 00:57:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký451.16N
Chú ý1.63N
Bài viết4.09N
Xếp hạng toàn cầu
96,685th (Top 1.0%)
Sao điểm Nox
2.13
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.8%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
3.77N 32
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Dusica Grabovic Daily Followers (1 năm gần đây)
Dusica Grabovic Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Dusica Grabovic Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Dusica Grabovic @Dusica Grabovic
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Croatia
Giới thiệu
📲Booking Manager: ‭ +381 63 380 620