DUA LIPA Instagram Stats & Analytics Dashboard

DUA LIPA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-28 19:15:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký76.7TR
Chú ý872
Bài viết1N
Xếp hạng toàn cầu
40th (Top 1%)
Sao điểm Nox
4.29
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
3.7%
2.82TR 7.03N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
DUA LIPA Daily Followers (1 năm gần đây)
DUA LIPA Engagement Post
DUA LIPA @DUA LIPA
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
FUTURE NOSTALGIA 💛🔐🌕 @service95