Don't Look Up Instagram Stats & Analytics Dashboard

Don't Look Up Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 19:46:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký98.96N
Chú ý16
Bài viết62
Xếp hạng toàn cầu
466,819th (Top 8.1%)
Sao điểm Nox
2.28
Nên suy nghĩ thêm(Top 29.0%)
tỷ lệ tương tác
2.7%
2.62N 28
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Don't Look Up Daily Followers (1 năm gần đây)
Don't Look Up Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Don't Look Up Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Don't Look Up @Don't Look Up
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
❌ 👀🆙 Academy Award® nominated film #DontLookUp by Adam McKay. On Netflix.