Dionisius Adrian, S.I.Kom Instagram Stats & Analytics Dashboard

Dionisius Adrian, S.I.Kom Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-23 22:22:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký12.64N
Chú ý2.09N
Bài viết227
Xếp hạng toàn cầu
2,724,259th (Top 34.4%)
Sao điểm Nox
1.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 66.8%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
215 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Dionisius Adrian, S.I.Kom Daily Followers (1 năm gần đây)
Dionisius Adrian, S.I.Kom Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Dionisius Adrian, S.I.Kom Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Dionisius Adrian, S.I.Kom @Dionisius Adrian, S.I.Kom
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Indonesia
Giới thiệu
📷 Sony A7III 📧 *** DM for inquiries 🙌🏻