Jung Shine Lee♥ Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jung Shine Lee♥ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-09-10 07:47:22Đang tính toán
Tổng số đăng ký295
Chú ý975
Bài viết192
Xếp hạng toàn cầu
619,190th (Top 77.2%)
Sao điểm Nox
3.27
Có tiềm năng(Top 3.8%)
tỷ lệ tương tác
5.4%
160
Thu nhập dự tính
11.37N (Mỗi bài viết)
CPM 227.5N-409.5N
Jung Shine Lee♥ Daily Followers (1 năm gần đây)
Jung Shine Lee♥ Engagement Post
Bài đăngIGTV
Jung Shine Lee♥ @Jung Shine Lee♥
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
I'm Jung 17 anos. I love BTS, I like rock and pop and kpop. Futuramente Youtuber😍🌈💎 Geminiana *link do canal abaixo* Se inscrevaaam no meu canal😍