deutschercomputerspielpreis Instagram Stats & Analytics Dashboard

deutschercomputerspielpreis Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-08 01:54:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký923
Chú ý55
Bài viết121
Xếp hạng toàn cầu
1,019,990th (Top 66.7%)
Sao điểm Nox
2.29
Nên suy nghĩ thêm(Top 27.1%)
tỷ lệ tương tác
6.9%
62 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
deutschercomputerspielpreis Daily Followers (1 năm gần đây)
deutschercomputerspielpreis Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
deutschercomputerspielpreis Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
deutschercomputerspielpreis @deutschercomputerspielpreis
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Đức
Thẻ kênh
Giới thiệu
🥇 🎮 🏆 Der Deutsche Computerspielpreis 2022 wurde am 31. März 2022 in München verliehen! #derDCP