Dejan Kostic Instagram Stats & Analytics Dashboard

Dejan Kostic Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-22 19:21:15Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.95N
Chú ý271
Bài viết27
Xếp hạng toàn cầu
1,205,107th (Top 41.9%)
Sao điểm Nox
2.42
Nên suy nghĩ thêm(Top 18.3%)
tỷ lệ tương tác
4.0%
154 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Dejan Kostic Daily Followers (1 năm gần đây)
Dejan Kostic Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Dejan Kostic Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Dejan Kostic @Dejan Kostic
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Serbia
Thẻ kênh
Giới thiệu