DAZN Boxing Instagram Stats & Analytics Dashboard

DAZN Boxing Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 12:58:53Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.44TR
Chú ý352
Bài viết7.85N
Xếp hạng toàn cầu
21,307th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.1
Có tiềm năng(Top 9.3%)
tỷ lệ tương tác
1.4%
19.3N 448
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
DAZN Boxing Daily Followers (1 năm gần đây)
DAZN Boxing Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
DAZN Boxing Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
DAZN Boxing @DAZN Boxing
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The Global Home of 🥊 Your Boxing. Your Way.