danishcreamery Instagram Stats & Analytics Dashboard

danishcreamery Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-19 21:14:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.08N
Chú ý159
Bài viết90
Xếp hạng toàn cầu
416,480th (Top 42.8%)
Sao điểm Nox
0.79
Nên suy nghĩ thêm(Top 53.1%)
tỷ lệ tương tác
1.8%
31 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
danishcreamery Daily Followers (1 năm gần đây)
danishcreamery Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
danishcreamery Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
danishcreamery @danishcreamery
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
After over a century, our butter is still churned fresh daily, made from the nutritious, high-quality cream of California pasture-raised cows.