Dani Monteiro Instagram Stats & Analytics Dashboard

Dani Monteiro Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 00:05:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký38.21N
Chú ý1.61N
Bài viết3.2N
Xếp hạng toàn cầu
936,865th (Top 17.3%)
Sao điểm Nox
2.24
Nên suy nghĩ thêm(Top 32.2%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
279 17
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Dani Monteiro Daily Followers (1 năm gần đây)
Dani Monteiro Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Dani Monteiro Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Dani Monteiro @Dani Monteiro
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
🙋🏾‍♀️ Jovem negra favelada e socialista 💁🏿‍♀️ Deputada Estadual (PSOL) 🙅🏿‍♀️ Presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania - ALERJ