copenhagensundays Instagram Stats & Analytics Dashboard

copenhagensundays Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-22 14:35:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký19.45N
Chú ý857
Bài viết5.71N
Xếp hạng toàn cầu
136,006th (Top 16.3%)
Sao điểm Nox
4.34
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
4.1%
7858
Thu nhập dự tính
1.25TR (Mỗi bài viết)
CPM 227.5N-409.5N
copenhagensundays Daily Followers (1 năm gần đây)
copenhagensundays Engagement Post
Bài đăngIGTV
copenhagensundays @copenhagensundays
Quốc gia Đan Mạch
Ngôn ngữ Tiếng Đan Mạch
Giới thiệu
Redaktør: David E. Bastian-Møller (ansv.) og Pelle Elikofer. Skal du give en fed gave eller vil du gerne selv have én. Tjek vores T-shirts og hoodies: