Cookie Mint | Oliwia Kreja Instagram Stats & Analytics Dashboard

Cookie Mint | Oliwia Kreja Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 19:08:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký346.33N
Chú ý110
Bài viết667
Xếp hạng toàn cầu
123,858th (Top 1.8%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.4%)
tỷ lệ tương tác
3.0%
10.3N 41
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Cookie Mint | Oliwia Kreja Daily Followers (1 năm gần đây)
Cookie Mint | Oliwia Kreja Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Cookie Mint | Oliwia Kreja Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Cookie Mint | Oliwia Kreja @Cookie Mint | Oliwia Kreja
Quốc gia Đan Mạch
Ngôn ngữ Tiếng Đan Mạch
Thẻ kênh
Giới thiệu
Influencer Lifestyle 🎂16 years old DM’s are open for collaborations 📩 Polska, Gdańsk