Clinique Instagram Stats & Analytics Dashboard

Clinique Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-21 19:01:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.62TR
Chú ý587
Bài viết4.03N
Xếp hạng toàn cầu
6,452nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.1
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.4%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
2.93N 48
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Clinique Daily Followers (1 năm gần đây)
Clinique Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Clinique Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Clinique @Clinique
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Make every day a great skin day. Allergy tested. 100% fragrance free.