CINE.AR Instagram Stats & Analytics Dashboard

CINE.AR Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 01:12:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký270.99N
Chú ý430
Bài viết7.72N
Xếp hạng toàn cầu
174,813th (Top 1.9%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.3%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
792 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
CINE.AR Daily Followers (1 năm gần đây)
CINE.AR Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
CINE.AR Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
CINE.AR @CINE.AR
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
Somos las pantallas de @incaa_argentina Películas, series, cortos y estrenos nacionales.