Churchill Downs Instagram Stats & Analytics Dashboard

Churchill Downs Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 12:00:20Đang tính toán
Tổng số đăng ký98.55N
Chú ý33
Bài viết1.69N
Xếp hạng toàn cầu
439,917th (Top 8.5%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.5%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
580 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Churchill Downs Daily Followers (1 năm gần đây)
Churchill Downs Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Churchill Downs Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Churchill Downs @Churchill Downs
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Home of the @KentuckyDerby! #ChurchillDowns